A asociación ambientalista Galicia Ambiental centrará o seu programa de voluntariado e centrará os seus esforzos, ao longo do ano 2022, no desenvolvemento de accións de control da expansión da herba da Pampa. Así se desenvolverán accións experimentais polo menos en tres municipios de Baixomiño, Salnés e Deza, onde se testará agora o plan de acción para a comunidade autónoma de Galicia e realizásense accións de extracción e control e minimización de expansión de semente mediante o programa de voluntariado.

O PROGRAMA STOP CORTADERIA

A Asociación Galicia Ambiental forma parte do grupo de institucións e asociacións non gobernamentais que han pesentado a súa candidatura para desenvolver unha segunda fase do exitoso programa LIFE Stop Cortaderia, que se desenvolveu durante o último lustro nas comunidades atlánticas de España, Portugal e Francia. O novo proxecto propón avanzar no control e erradicación de Cortaderia seollana no Arco Atlántico aproveitando o efecto arrastre do actual LIFE Stop Cortaderia (2018-2021) e profundar nas leccións aprendidas, ao mesmo tempo que se desenvolven ferramentas para a mellora da gobernanza pública e privada fronte á invasión de Cortaderia.

Ademais da Asociación de Profesionais Ambientais Galicia Ambiental (que, de aprobarse, farase cargo da execución do programa en Galicia), esta proposta de segunda fase do STOP Cortaderia inclúe entre os seus socios asociacións dedicadas a persoas con discapacidade, AMPROS e SERCA (É); asociacións dedicadas á conservación da natureza, SÉ/ BirdLife (É) e Conservatoire d’ Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine ( FR); entidades locais, Goberno do Principado de Asturias (É), Deputación Foral de Gipuzkoa (É) e a Cámara Municipal de Vila Nova de Gaia (PT); e un centro de investigación, o Instituto Politécnico de Coimbra (PT). No caso galego buscarase crear «áreas colchón” en vías de comunicación (especialmente marxe esquerda da autovía Coruña – Vigo) e extraer plantas en zonas industriais de interior.

Coñece o proxecto

Proxectos Galicia Ambiental