VOLUNTARIADO

Galicia Ambiental ten activo un programa de voluntariado que se nutre de rexistrados / participantes en actividades de reforestación, accións de control de especies alóctonas e convocatorias de limpeza e desplastificación de espazos naturais.

Para ser “Voluntario Galicia Ambiental” é suficiente con inscribirse nalgunha das actividades que se publican/convocan nas nosas redes sociais e nesta sección. Tamén pode inscribirse utilizando o noso “formulario” será convidado a sucesivas actividades e a participación nelas levará aparellada a condición de “Voluntario”. Esta condición adquírese por acordo da Xunta Directiva e o seu outorgamento por ela é gratuíta e non supón pago de ningún tipo.

* Actividades desenvolvidas baixo o amparo de Pólizas de Responsabilidade e accidentes.


Formulario de inscripción

Formulario de inscripción

Infórmate nas nosas redes sociais

Proxectos Galicia Ambiental