Aviso Legal

Este portal, cuxo titular é a Asociación Galicia Ambiental con NIF G70540901 e domicilio en Pazo do Río, Nº 15, Montrove, 15172 Concello de Oleiros, provincia da Coruña.., está constituído polos sitios web asociados ao dominio galiciaambiental.org.

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a Galicia Ambiental e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos

Galicia Ambiental non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. Galicia Ambiental tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.

Galicia Ambiental resérvase o dereito para realizar cambios no sitio web sen aviso previo/previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando  os contidos publicados ou o deseño do portal.

Galicia Ambiental non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Reprodución de contidos

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. Con todo, os contidos que sexan considerados como datos abertos na Sede electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, poderán ser obxecto de reprodución nos termos contidos no seguinte Aviso.

Rexistro Xeral de Protección de Datos

A información sobre ficheiros rexistrados no Rexistro Xeral de Protección de Datos publícase #de acordo con o previsto no artigo 14 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

A reprodución total ou parcial, incluso o envorcado do contido do Rexistro a calquera soporte, esixirá exprésaa autorización de Galicia Ambiental.

Os datos de carácter persoal incluídos no Rexistro non poderán ser obxecto de tratamento, nin usarse para finalidades distintas á desta publicación.

Portal de transparencia

A través da información publicada no portal de transparencia, Galicia Ambiental tende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.