Utilizamos cookies para mellorar a experiencia do usuario e analizar o tráfico do sitio web.

Preferencias

Cando visita calquera sitio web, pode almacenar ou recuperar información a través do seu navegador, xeralmente en forma de cookies. Dado que respectamos o seu dereito á privacidade, pode optar por non permitir a recompilación de datos de certos tipos de servizos. Con todo, non permitir estes servizos pode afectar a súa experiencia.


Greenpeace considera a autorización de vertido da mina de San Finx unha temeridade que pon en perigo a ría de Noia

  • A organización apoia a mobilización convocada polas confrarías de pescadores na alameda de Noia o vindeiro sábado, 4 de marzo, e fai un chamamento á cidadanía para secundala

  • Considera sorprendente que se permita o vertido de 889.885 m3 de augas contaminadas con metais pesados e máis cando a mina carece de avaliación de impacto ambiental

  • O vertido, sete quilómetros augas arriba da ría, e a futura explotación da mina, poderían poñer en grave risco ambiental a rede Natura e un dos mellores bancos marisqueiros do país, do que viven máis de 1600 familias

CASTELLANO ABAJO

Galicia, 2 de marzo de 2023-. A organización ecoloxista Greenpeace solidarízase cos colectivos ecoloxistas, veciñais e produtivos da ría de Muros e Noia e manifesta o seu apoio á mobilización que terá lugar na alameda da antedita vila o vindeiro sábado 4 de marzo ás 11:00 da mañá.

A manifestación, convocada polas Confrarías de Pescadores de Noia e de Portosín e secundada por outros colectivos como a Federación Ecoloxista Galega, Plademar, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace ou o Sindicato Labrego Galego, así como polo tecido produtivo noiés, demanda que a Xunta recúe na autorización da vertedura á rede fluvial da ría de centos de milleiros de metros cúbicos de achiques de mina, cargados con metais pesados como o cadmio, cobre e cinc, procedentes da antiga mina de volframio e estaño de San Finx, en Lousame.

A vertedura, prevista a sete quilómetros da ría, a podería danar irreparabelmente o Esteiro do Tambre, Zona de Especial Conservación da Rede Natura 2000. Asemade, esta zona conta cun dos mellores bancos de berberecho do mundo, que extráen de xeito sustentábel milleiros de mariscadoras e mariscadores, polo que o vertido causaría un impacto ambiental, social e económico sen precedentes en toda a comarca. Poñeríanse en risco especies icónicas e comerciais, como as ameixas fina e babosa, a ostra e sobre todo o berberecho, pois de Noia procede o 70% do que se extrae en Galicia.

A principios do febreiro pasado Augas de Galicia autorizou á empresa Tungsten San Finx, S.L., filial da mercantil australiana Pivotal Metals, para baleirar un total de 889.885 metros cúbicos de “augas residuais depuradas” ao rego das Rabaceiras, que forma parte da rede fluvial que alimenta a ría de Muros e Noia. Pivotal Metals non conta con ningunha mina operativa en ningún lugar do mundo e á outra mina que tiña na Galicia, a de Varilongo (Santa Comba), foille denegada a finais do ano pasado outra autorización de vertidos similar á que agora se concedeu en San Finx.

O vertido implica extraer mediante bombeo as augas ácidas que asolagan as galerías da vella mina de volframio de San Finx, pechada en 1989 e que a empresa pretende volver explotar, malia que o xacemento carece dun proxecto mineiro válido e avaliado ambientalmente. Aínda que a Xunta afirma que a vertedura continuada será previamente depurada e estará suxeita ao cumprimento estrito das normas de calidade ambiental, a Confraría de Noia presentou un estudo no que se evidencia o fracaso da proba piloto na que se basea a planta de tratamento de augas da mina, que non foi quen de controlar os niveis prexudiciais de moitos metais pesados.

Parece evidente que a Xunta xa ten decidido, sen avaliación ambiental e contra a opinión dunha ampla maioría social, reabrir a mina de San Finx e poñerse a xogar con metais pesados na ría de Noia. O resultado das verteduras pode ser catastrófico. A credibilidade da Xunta para facer cumprir ás empresas as normas ambientais está moi en cuestión cando levamos anos sen solucionar a grave ameaza das balsas e escombreiras de Lousame”, afirmou Manoel Santos, voceiro de Greenpeace en Galicia.

Por último Greenpeace quere lembrar que a contaminación por metais pesados procedentes de actividades extractivas como a minaría é un dos meirandes problemas ambientais pola súa persistencia e toxicidade. Poden permanecer no ambiente centos de anos e acumúlanse con facilidade en animais e plantas. Afectan a todos os organismos vivos e a totalidade de cadeas tróficas, amais de ser un risco de primeira orde para a saúde humana, mesmo con consecuencias fatais.

Máis información:

Manoel Santos, portavoz de Greenpeace (608 250 972)

Mónica Ortega, comunicación de Greenpeace (626 998 248)


Greenpeace considera la autorización de vertido de la mina de San Finx una temeridad que pone en peligro la ría de Noia

  • La organización apoya la movilización convocada por las cofradías de pescadores en la alameda de Noia el próximo sábado, 4 de marzo, y hace un llamamiento a la ciudadanía para secundarla
  • Considera sorprendente que se permita el vertido de 889.885 m3 de aguas contaminadas con metales pesados y más cuando la mina carece de evaluación de impacto ambiental
  • El vertido, siete kilómetros aguas arriba de la ría, y la futura explotación de la mina, podrían poner en grave riesgo ambiental la red Natura y uno de los mejores bancos marisqueros del país, del que viven unas 1600 familias

Galicia, 2 de marzo de 2023-. La organización ecologista Greenpeace se solidariza con los colectivos ecologistas, vecinales y productivos de la ría de Muros y Noia y manifiesta su apoyo a la movilización que tendrá lugar en la alameda de esa localidad el próximo sábado 4 de marzo a las 11:00 de la mañana.

La manifestación, convocada por las Cofradías de Pescadores de Noia y de Portosín y secundada por otros colectivos como la Federación Ecoloxista Galega, Plademar, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace o el Sindicato Lagrego Galego, así como por el tejido productivo noiés, demanda que la Xunta retroceda en la autorización del vertido a la red fluvial de la ría de cientos de miles de metros cúbicos de achiques de mina, cargados con metales pesados como el cadmio, cobre y zinc, procedentes de la antigua mina de volframio y estaño de San Finx, en Lousame.

El vertido, previsto a siete kilómetros de la ría, podría dañar irreparablemente el Estuario del Tambre, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Además, está zona cuenta con uno de los mejores bancos de berberecho del mundo, que extraen de manera sostenible miles de mariscadoras y mariscadores, por lo que el vertido causaría un impacto ambiental, social y económico sin precedentes en toda la comarca. Se pondrían en riesgo especies icónicas y comerciales, como las almejas fina y babosa, la ostra y sobre todo el berberecho, pues de Noia procede el 70% del que se extrae en Galicia.

A principios del febrero pasado Augas de Galicia autorizó a la empresa Tungsten San Finx, S.L., filial de la mercantil australiana Pivotal Metals, para vaciar un total de 889.885 metros cúbicos de “aguas residuales depuradas” al arroyo de As Rabaceiras, que forma parte de la red fluvial que alimenta la ría de Muros y Noia. Pivotal Metals no cuenta con ninguna mina operativa en ningún lugar del mundo y a la otra mina que tenía en la Galicia, la de Varilongo (Santa Comba), le fue denegada a finales del año pasado otra autorización de vertidos similar a la que ahora se concedió en San Finx.

El vertido implica extraer mediante bombeo las aguas ácidas que inundan las galerías de la vieja mina de volframio de San Finx, cerrada en 1989 y que la empresa pretende volver a explotar, a pesar de que el yacimiento carece de un proyecto minero válido y evaluado ambientalmente. Aunque la Xunta afirma que el vertido continuado será previamente depurado y estará sujeto al cumplimiento estricto de las normas de calidad ambiental, la Cofradía de Noia presentó un estudio en el que se evidencia el fracaso de la prueba piloto en la que se basa la planta de tratamiento de aguas de la mina, que no fue capaz de controlar los niveles perjudiciales de muchos metales pesados.

Parece evidente que la Xunta ya tiene decidido, sin evaluación ambiental y contra la opinión de una amplia mayoría social, reabrir la mina de San Finx y ponerse a jugar con metales pesados en la ría de Noia. El resultado de los vertidos puede ser catastrófico. La credibilidad de la Xunta para hacer cumplir a las empresas las normas ambientales está muy en cuestión cuando llevamos años sin solucionar la grave amenaza de las balsas y escombreiras de Lousame”, ha afirmado Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia.

Por último Greenpeace quiere recordar que la contaminación por metales pesados procedentes de actividades extractivas como la minería es uno de los mayores problemas ambientales por su persistencia y toxicidad. Pueden permanecer en el ambiente cientos de años y se acumulan con facilidad en animales y plantas. Afectan a todos los organismos vivos y la totalidad de cadenas tróficas, además de ser un riesgo de primer orden para la salud humana, incluso con consecuencias fatales.

Más información:

Manoel Santos, portavoz de Greenpeace (608 250 972)

Mónica Ortega, comunicación de Greenpeace (626 998 248)

Comparte esta noticia