skip to Main Content
Supuesta planta de reciclaje

Entrada da suposta Planta de Reciclaxe

Malia existir expedientes sancionadores pola actividade irregular levada a cabo en Lugo, na actualidade no antigo oco mineiro de Bóveda seguen a verterse e soterrando e asolagando residuos de toda clase sen que a Xunta tome medidas contra os seus “xestores”, a Asociación Provincioal de Empresarios da Construcción de Lugo

Back To Top